Els teus hotels de vacances a Lloret de Mar · Costa Brava
10ºC
  • El blog de Rosamar
Hotel en Lloret de Mar - Costa Brava
Rosamar Hotels

Textos legals

Avís legal
D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el lloc i el domini rosamarhotels.com pertanyen a ROSAMAR SA, amb domicili a l'avinguda Pau Casals 8-10 de Lloret de Mar (codi postal 17310), telèfon + 34 972 364 650 i correu electrònic rosamar@rosamarhotels.com. El CIF de ROSAMAR SA és A-17/014630. Aquesta societat està inscrita en el Registre Mercantil de Girona tom 177, foli 128, full GI-3237, inscripció 1a. ROSAMAR SA utilitza aquest lloc i domini per al desenvolupament de la seva activitat, de manera conjunta amb les altres empreses del GRUP ROSAMAR.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquest lloc web (els noms comercials, marques, logotips, textos fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com l’estructura del lloc web, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts) estan afectats per drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la llei. Són drets que els usuaris del web han de respectar. ROSAMAR SA els exhibeix amb la finalitat de fer publicitat dels seus serveis, i únicament es poden utilitzar amb aquesta finalitat i citant-ne sempre la procedència i referències d’identificació. No és lícit que es transformin o s'alterin, ni tampoc que es comuniquin públicament ni que s'explotin a través de qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de ROSAMAR SA.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquest lloc web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. ROSAMAR SA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Tot i que ROSAMAR SA actua de bona fe, podria ser que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. En aquest sentit ROSAMAR SA manifesta que les referències dels preus i serveis que es presenten a rosamarhotels.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen el titular del lloc fins a la confirmació de l’acceptació d’una reserva.

ROSAMAR SA no podrà ser considerada responsable per cap dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ROSAMAR SA informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades d’identificació personal i de currículum recollides per mitjà del formulari present a la pàgina Sol·licitud de treball s'utilitzaran únicament en processos de selecció de personal i no es registraran permanentment sense l'autorització prèvia de l’interessat. En relació a les dades recollides en base al formulari de la pàgina Informació, únicament s'utilitzaran per gestionar les consultes sol·licitades pels seus titulars i per atendre, si cal, les seves peticions d’informació. Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de ROSAMAR SA i del grup ROSAMAR declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup ROSAMAR amb la mateixa finalitat d’oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment.

ROSAMAR SA i la resta d’empreses i establiments del GRUP ROSAMAR informen que els titulars de les dades poden adreçar-se a les adreces i referències que figuren a l’inici d’aquest Avís legal per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació.

Autorització per enllaçar amb rosamarhotels.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços (links) amb aquest lloc, sempre que es realitzi amb la pàgina d’inici i se n'informi prèviament ROSAMAR SA. L’enllaç podrà efectuar-se utilitzant la URL i/o el nom de l’empresa, però no els logotips i ni els dissenys gràfics de ROSAMAR SA i de les empreses del GRUP ROSAMAR. No s’autoritzen presentacions del contingut d’aquest lloc en finestra o marc aliè a ROSAMAR SA (framing).

Política de Privadesa

ROSAMAR SA, a través del web RosamarHotels.com, sol·licita a l’usuari certes dades de caràcter personal. Les dades que subministri l’usuari s’incorporaran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de RosamarHotels.com SL, que es processarà amb l’objectiu que ofereixi els serveis sol·licitats per l’usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats. La informació personal recollida dels clients registrats s’emmagatzema en una base de dades propietat de ROSAMAR SA, que assumeix les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable. A través del seu web, ROSAMAR SA utilitzarà les dades subministrades per l’usuari de manera interna per comunicar-li ofertes i promocions que li puguin interessar. L’usuari accepta que les seves dades personals se cedeixin a altres empreses (hotels) del grup al qual pertany RosamarHotels.com SL, així com a altres amb què estableixi acords de col·laboració amb l’objectiu únic de millorar la prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. A través del seu web, ROSAMAR SA utilitzarà cookies quan l’usuari navegui pel website de RosamarHotels. Les cookies s’associen només amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, és possible que reconegui els usuaris registrats després que aquests s’hi hagin registrat per primer cop, sense que s’hagin de registrar a cada visita per accedir a les àrees i serves reservats exclusivament a ells. L’usuari pot impedir la generació de cookies, seleccionant aquesta opció al seu programa navegador. En tot moment, qualsevol usuari registrat pot exercir el dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades de caràcter personal subministrades al web de RosamarHotels.com, adreçant una comunicació escrita a Rosamar SA, avinguda de Pau Casals 8-10 de Lloret de Mar (codi postal 17310). Aquesta comunicació també es podrà realitzar a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça rosamar@rosamarhotels.com.


Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ROSAMAR SA informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades d’identificació personal i de currículum recollides a través del formulari inclòs a la pàgina Sol·licitud de treball seran utilitzats únicament en processos de selecció de personal i no es registraran permanentment sense autorització prèvia de l’interessat. En relació a les dades recollides en base al formulari de la pàgina Informació, únicament s'utilitzaran per gestionar les consultes sol·licitades pels seus titulars i per atendre, si cal, les seves peticions d’informació. Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de ROSAMAR SA i del grup ROSAMAR declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup ROSAMAR amb la mateixa finalitat d’oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment. ROSAMAR SA i la resta d’empreses i establiments del GRUP ROSAMAR informen que els titulars de les dades poden adreçar-se a les adreces i referències que figuren a l’inici d’aquest Avís legal per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació.