CA
Reservar
CA

Nota legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el lloc i el domini rosamarhotels.com pertanyen a ROSAMAR SA, amb domicili a Avinguda Pau Casals 8-10 de Lloret de Mar (codi postal 17310), telèfon + 34 972 364 650 i correu electrònic rosamar@rosamarhotels.com El CIF de ROSAMAR SA és A-17/014630. Aquesta societat figura inscrita al Registre Mercantil de Girona tom 177, foli 128, full GI-3237, inscripció 1. ROSAMAR SA utilitza aquest lloc i domini per al desenvolupament de la seva activitat, de forma conjunta amb les altres empreses del GRUP ROSAMAR.

Amb les següents empreses del GRUP ROSAMAR:

INMOBILIARIA REPOS,SA Cif: A08196446 Dirección: Avda. Magnolia, 24 de LLORET DE MAR (HOTEL ROSAMAR GARDEN RESSORT)

INTU,SA Cif: A17012717 Dirección: Avda. Pau Casals, 1 de LLORET DE MAR (HOTEL ROSAMAR MARITIM)

PROTINVER,SL Cif: B08930257 Dirección: Passeig Sa Caleta, 21 de LLORET DE MAR (HOTEL ROSAMAR MAXIM)

RESIDENCIAL CASTELLMAR,SL Cif: B17959966 Dirección: Passeig Acàcies, 5 de LLORET DE MAR (HOTEL ROSAMAR ES BLAU)


Propietat intelectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, tant els noms comercials, marques, logotips, textos, fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com l'estructura del lloc web, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts , estan afectats per drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la llei, drets que els usuaris de la Web han de respectar. ROSAMAR SA els exhibeix amb la finalitat de fer publicitat dels seus serveis, i únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant-ne sempre la procedència i les referències d'identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma dexplotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de ROSAMAR SA.


Responsabilitat sobre els continguts

L'usuari d'aquest lloc web accedeix per compte i per iniciativa pròpia. ROSAMAR SA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Tot i que ROSAMAR SA actua de bona fe, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web ho consulti. En aquest sentit, ROSAMAR SA manifesta que les referències dels preus i serveis que es presenten a rosamarhotels.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen el titular del lloc fins a la confirmació de l'acceptació d'una reserva. ROSAMAR SA no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.


Protecció de dades

Amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), ROSAMAR SA informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades d'identificació personal i de currículum recollides per mitjà del formulari present a la pàgina Sol·licitud de Treball seran utilitzades únicament en processos de selecció de personal i no es registraran de forma permanent sense autorització prèvia de l'interessat. En relació amb les dades recollides en base al formulari de la pàgina Informació únicament seran utilitzades per gestionar els serveis sol·licitats pels seus titulars i per atendre, si escau, les seves peticions d'informació. Amb aquestes finalitats sincorporaran als fitxers de ROSAMAR SA i del grup ROSAMAR declarats a lAgència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades dacord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup Rosamar amb la mateixa finalitat d'oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de linteressat, excepte en els casos previstos legalment. ROSAMAR SA i la resta d'empreses i establiments del GRUP ROSAMAR informen que els titulars de les dades poden adreçar-se a les adreces i les referències que figuren a l'inici d'aquest Avís Legal per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació.


Autorització per enllaçar a rosamarhotels.com

Queda autoritzat l'establiment d'enllaços (links) a aquest lloc sempre que es faci a la pàgina d'inici i s'informi prèviament a ROSAMAR SA de la seva realització. L'enllaç es podrà efectuar utilitzant la URL i/o el nom de l'empresa, però no els logotips i dissenys gràfics de ROSAMAR SA i de les empreses del GRUP ROSAMAR. No s'autoritzen presentacions del contingut d'aquest lloc web en finestra o marc aliè a ROSAMAR SA (framing)."

Reservar