CA
Reservar
CA

Condicions de reserva i pagaments

TARIFA WEB I TARIFA PROMOCIONAL

El pagament del 15% del total de l'estada es farà al moment de fer la reserva i la resta a l'arribada a l'hotel.

Condicions de cancel·lació i modificació

Cancel·lació gratuïta fins 3 dies abans de l'arribada. En cas de cancel·lar la reserva amb menys de 3 dies abans de l'arribada, no es retornarà el dipòsit.

Anul·lacions amb menys de 3 dies abans de l'arribada prevista o No shows: Amb motiu justificat (malaltia greu o accident greu d’algunes de les persones incloses a la reserva o mort de familiar en primer grau, sempre amb certificat oficial): es guardarà el pagament efectuat per la mateixa temporada o es retornarà. Sense motiu justificat: es perdrà el pagament.

Sortides anticipades o modificacions ja a l’hotel: Una vegada fet el check-in a l’hotel es cobrarà l'estada total, sense opció de reemborsament.

En casos justificats d’accident d’algunes de les persones incloses a la reserva o mort de familiar en primer grau, sempre amb certificat oficial, es podrà guardar l’import de l’estada no gaudida per a una pròxima reserva durant els 12 mesos següents.

Qualsevol diferència tarifària que hi pugui haver en el moment de la modificació entre l'estada original i la nova estada anirà a càrrec del client. Si resulta que la nova estada és més econòmica que l'original, no es podrà optar a cap reemborsament de la diferència.

  

TARIFA NO REEMBORSABLE

Condicions de cancel·lació i modificació

Tarifa amb descompte que requereix un dipòsit del 100% del total de la reserva.

El prepagament de reserves amb tarifa no reemborsable no es retornarà en cap cas.

Tota sol·licitud d'ampliació de la durada de la vostra estada serà atesa en funció de les disponibilitats i d'acord amb les tarifes en vigor.

Tota sol·licitud de reducció de la durada de la vostra estada serà considerada una anul·lació parcial i, com a tal, estarà subjecta a les modalitats d'anul·lació i interrupció d'estada.

 

CONDICIONS DE L'HOTEL


Reservar